Yığılca Ana Arı

Yığılca Ana Arı; Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Yıgılca bal arısı genotipinin bazı performans özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerinin Kafkas ve Anadolu bal arısı ırkı melezi koloniler ileBatı Karadeniz Bölgesi kosullarında karsılastırılması amacıyla yürütülmüstür. Arastırmada, Yıgılcabal arısı genotipinden 10 koloni, Anadolu ve Kafkas ırkı melezi kolonilerinden ise 12’ser koloni
olmak üzere toplam 34 adet bal arısı kolonisi kullanılmıstır.

Yığılca Ana Arı

Gruplar yasama gücü, uçus etkinligi, balverimi ve polen toplama yetenekleri bakımından karsılastırılmıstır. Kafkas grubu yasama gücübakımından diger gruplara göre düsük performans göstermistir. Elde edilen sonuçlara göre uçus etkinligi ve polen toplama yetenegi bakımından gruplar arasında farklılık bulunmazken, Yıgılcagrubunun bal verimi bakımından Anadolu ve Kafkas grubundan daha yüksek performans gösterdigi belirlenmistir.

Yığılca Arı Özellikleri

Batı Karadeniz Bölgesi Balarısı (Apis mellifera L.) Populasyonun Morfolojik Özellikleri isimli bildirisinde Yığılca arısının scutellum renginin sıfıra yakın olması ile diğer bal arısı populasyonlarından ayrıldığı bildirilmiştir.

Diğer bazı araştırıcılarda yayınlarında Yığılca arısının farklı bir ekotip olduğundan söz etmektedir. Araştırma sonuçlarının yayınlanması ile literatürlere giren Yığılca ekotipi yüksek bal verimi ile Türkiye arıcılığına ümidi olara gösterilmektedir.

 • Türkiye’nin 56 farklı lokasyonundan örnek alarak yaptığı araştırmada
 • Yığılca arısı vücut iriliği ve organlarının uzunlukları bakımından diğer illerin arı popülasyonlarından farklı bulunmuştur.
 • Yığılca arısının ön kanat uzunluğu ortalama 9.30; arka kanat uzunluğu ortalama 6.60 çıkmıştır.
 • Bacak karakterlerinden Femur uzunluğu * 2.81 Tibia uzunluğu *3.23, Basitarsus uzunluğu*2.18, Basitarsus genişliği* 1.20. olarak bulunmuştur.

Yığılca ekotipi yüksek bal verimi ile Türkiye arıcılığına ümit vaad ediyor. Çalışkan , kışa dayanıklı, diğer ekotiplerin 3 katı bal verimine sahip. Gelecekteki ıslah ve seleksiyon çalışmaları için ümit vaadediyor.Yığılca ekotipi Saklı kent Yığılca’nın il merkezine çok uzak olması yollarının bozuk olması nedeniyle bu ilçeye dışardan göçer arıcı girişi söz konusu olmamıştır. Modern hayatın henüz uğramadığı Yığılca’da tıpkı insanı gibi doğanın ve arılarının dahomojen yapısı bozulmamıştır. Yığılca arısının Anadolu ve Kafkas arısına göre 3 katı daha fazla bal verimine sahip olduğu görülmüştür.

Yığılca Ana Arı

Sonuçlar Yıgılca bal arısının yüksek bal verimi özelligi ile degerli bir genotip oldugunugöstermektedir.

2 Yorum

 1. Avatar Suphi barutcu

  1- Yigilca anacinin sakin oldugunu duydum bu anac hakkinda bilgi verirmisiniz .
  2 – yigilca anacinin fiyati ne kadardir.
  3- Mersin gonderiminiz var mi 2 adet

Görüşmeyi Başlat
Nasıl Yardımcı Olabilirim size ?
Merhaba Hoşgeldiniz
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?