Ana Arı-Kraliçe arı

Başlıklar

Ana Arı-Kraliçe arı

Ana arı Kraliçe arı ,bal arılarının en önemli bireylerinden biridir,Kraliçe arı’nın Koloni içerisindeki tek amacı yumurta atmaktır,ana arı lar  ırklarına  göre Günlük 700 yumurtadan tutun 2500 adet günlük yumurta atabiliyor.Normal bir işçi arının bal döneminde 45 gün iken,ana arının ömrü 3 ile 5 yıl arasında değişmektedir.

İşçi arıların ömrü az,Neden Ana arının Ömrü fazla Sorusuna Gelince?

Larva döneminden itibaren beslenen ana arı Koloni içerisindeki işçi arılar tarafındanda ,taze arı sütü salgılayarak beslenilir,Burda Arı sütünün mineral ve protein bakımdan nederece zengin bir arı ürünü olduğu belli oluyor.

 

Arıcılıkta başarılı olmak için genç, sağlıklı ve kaliteli ana arı kullanılmalıdır. Ana arıların gelecek kuşaklara aktaracakları (genetik) özellikler arıcılıkta büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde Farklı genetik yapılarına sahip,Ana arı ırkları mevcuttur,en yaygın olarak kullanılan ana arılar,Karniyol ,Belfast ,İtalyan  ,Anadolu ırkı ,Yığılca ,Mugla ırkı  ve Kafkas ırkı ana arılardır.

Bu genetik yapıya sahip Arı ırkları kendi içindede farklı ekotip arılara ayrılırlar.

Ülkemizde Yıllık Ortalama 400000 Kraliçe arı üretilmektedir,Ancak ülkemizin ana arı ihtiyacının sadece %25 lik kısmını Karsılamaktadır.Yürütülen çalışmalar ,arıcılık calışmalarının başladığı yıldan itibaren,Ana arı üretiminin ülke arıcılığının bir sektör haline gelmesine katkı sağlamıştır.

Ana Arıların Üstünlükleri

Türkiye’de üretilen üretimi arılar; bal taşıma, uysallık, çalışma gücü, floradan faydalanma, değişik ekolojik şartlara kolayca uyum sağlama gibi üstün özelliklere sahiptir.

Suni Tohumlama Neden Yapılmalıdır?

Arıcılıkta, saf ırkların korunması ve ıslah çalışmaları için suni tohumlama yöntemi kullanılır ve bu yöntem sayesinde kontrollü çiftleşme sağlanır. Suni tohumlama yönteminin arı ıslahı açısından en önemli işlevi soyu bilinen ana arı yetiştirme olanağı sağlamasıdır. Arıcılıkta ıslah çalışmaları ancak suni tohumlama yöntemi ile mümkündür.

Bir Koloni Neden Ana Arı Yapmak İster?

Koloni yeni bir ana arı yetiştirme ihtiyacını aşağıdaki nedenlerden dolayı duymaktadır:

 

 • Koloninin anasız kalması
 • Ana arının yaşlı olması
 • Oğul verme içgüdüsü ile

Kolonilere Ana Arı Uygulama Nedenleri

Kovandaki ana arının yaşlanması veya ölmesi halinde, fazla zaman kaybetmeden yaşlı ana arı yerine genç, çiftleşmiş ana arı verilmelidir. Koloni uzun bir süre anasız kaldığında, yeni ana arının koloniye kabul ettirilmesi çok zor olmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca hızlı bir şekilde koloniye ana arı uygulanmalıdır.Verimsiz Kraliçe arının yenilenmesi zorunludur. Zira bir arıcının arılığında bulunan kovanlarının hepsinden yeterli ürün alabilmesi, kovanlarında bulunan verimsiz ana arıların değiştirilmesi ile mümkündür.

Ana Arı Uygulaması

Ana arı değiştirilecek ise, yaşlı ana arı kovandan alınır.

 • Suni oğula verilecek ise, oğul bölme işlemi yapılır.
 • Ana arı bulunmayan koloniye verilecek ise, koloni düzeninin kontrolü sağlanır.
 • Koloni uzun süre anasız kalmış ise kapalı yavrulara çerçeve takviyesi yapılır.
 • Koloni hazırlığından 6 gün sonra ana arı muhafaza yerinden alınır.
 • Uygulama yapılacak kolonide günlük yumurta ve Kraliçe arı olabilecek larva kalmamalıdır.
 • 6 gün içinde arılarca yapılmış bulunan ana arı yüksükleri itinayla ve yeniden ana arı gözü yapılamayacak şekilde iptal edilmelidir.
 • Uygulama yapılacak kolonide çiftleşmemiş ana arı ve yalancı ana arı bulunmamalıdır.
 • Bu kontrollerden sonra  arı nakliye kafesi, kekli tarafı açılarak, iki yavrulu çerçeve arasına ve kafes teli yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirilir. Çiftleşmiş ana arının kabul edilme oranının %100’e yakın olduğu gözlenmiştir.

Ana Arı Uygulaması Sonrası Ana arı uygulamasından sonra koloni şurup veya kek ile beslenmelidir. Ancak koloni rahatsız edilmemeli, Varroa mücadelesinden kaçınılmalıdır.
Koloni bir hafta sonra açılır ve ana arı kontrol edilerek durum not edilir.

Ana Arının Verimsiz Oluşunun Nedenleri

 • Irk özelliği
 • Yaşlı oluşu
 • Hastalıklı oluşu
 • Genetik olarak akrabalı yetiştirilmiş olması
 • Yeterli döllenmemiş olması
 • Ana arı üretimi yapılırken kullanılan larvaların gelişi güzel seçilmesi ve bu nedenle ana arıların küçük yapılı olması 

Bal Hasadından Sonra Ana Arı Yenilemenin Önemi 

 

 • Kolonide genç işçi arı mevcudu olduğu için ana arı kabulü kolay olur.
 • Kışa girmeden önce kolonide yeni generasyon işçi arı oluşması sağlanır.
 • Genç ana arı ile kışı geçiren koloninin ilkbahar gelişimi daha hızlı olur.
 • Sonbahar ya da ilkbahar ana arı kaybı olan kolonide yeniden ana arı yapma şansı az olur. Arı beyi yetişse bile çiftleşmek için yeterli erkek arı bulamaz. Bu durumda koloni verimsiz olur ya da söner.
 • Genç ana arılar daha fazla hormon salgıladığı için koloninin düzeni korunur.
 • Yaz başında genç ana arılı kolonilerin oğul verme eğilimi daha azdır. Dolayısıyla daha güçlü koloniler oluşur daha fazla bal verimi alınır.

Ana Arı Kullanmanın Avantajları

 • Kolonide 35 günlük erken yumurtlama süresi kazandırılmış olur.
 • Kolonide ana arının doğal çiftleşmesinin taşıdığı risk önlenir.
 • Kullanılan ana arının özellikleri bilinir, yaşı izlenebilir.
 • Ana arının koloni tarafından kabulü kolay olur.
 • Koloni genç ana arılı olur. Bu da bal ve arı ürünleri verimini olumlu yönde etkiler, koloni geleceği garanti altına alınır.
 • Oğul üretimi kolayca sağlanır.
 • Zamansız ana arı kayıpları önlenmiş olur.
 • Bütün ana arılar uluslararası renk sistemine göre işaretli olup, kayıt tutulmasında kolaylık sağlar.

Arı Beyi ve Paket Arıcılık  Satışlarımız Nisanın İlk haftası Spariş Sıralamasına Göre Dağıtılacaktır…

 

Görüşmeyi Başlat
Nasıl Yardımcı Olabilirim size ?
Merhaba Hoşgeldiniz
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?