Karpat Ekotipi Ana Arı

Başlıklar

Karpat ekotipi Ana Arı

Karpat ekotipi ana arı, ülkemizde yeni yeni duyulmaya başlayan Rusyanın Karpat Daglarından getirilen bal verimi,uyusallığı ve petek örüşüyle bir çok arı ırkını geride bırakan sağlıklı bir hattır. Karpat ana arı görüntü itibarıyla esmer bir renge sahiptir. Adını Ukrayna ülkesinin kuzeyinde yer alan Karpat Dağlarından almaktadır. Bu arı ırkı tüm arı ırklarının en üstünde bulunmaktadır. Gelişimi son derece yüksek olan bu arıların yumurtlama seviyesi 2500’dür. Bal verimliliği açısından bakıldığında verimliliğin oldukça fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca Karpat arı ırkı hastalığa karşı son derece dirençli bir ırktır.

Karpat ekotipi Ana Arı Özellikleri Nelerdir?

Renk olarak esmer olan Karpat ana arı, Kafkas ve Karniyol ırklarına benzerlik göstermektedir. Arı ırkları arasında en kaliteli ırklar arasında yer almaktadır. Karpat ana arı dil uzunluğu bakımından Kafkas arısından hemen sonra gelmektedir. Türkiye’de iklimi daha sıcak olan yerlerde ve rakım seviyesi yüksek olan yerlerde diğer türlere göre daha verimli olurlar. Bundan dolayı yüksek rakımlı arılar olarak adlandırılırlar. Ancak deniz seviyesine yakın olan yerlerde pek fazla iş yapmaları mümkün değildir.

Karpat Arısının Genel Özellikleri

 • Oğul eğilimleri son derece normal seyirde devam etmektedir.
 • Kışlama yetenekleri oldukça iyidir. Hatta mükemmel sayılır.
 • En bilinen özelliği gümüş gibi bir gri renge sahip olmasıdır.
 • Dil uzunluğu bakımından Kafkas arısından hemen sonra gelmektedir.
 • Gelişme hızları çok fazladır.
 • Var olan bütün arı hastalıklarının tümüne karşı oldukça dirençlidirler.
 • Daha çok serin olan yerlerde verimli bir çalışma gerçekleştirirler.

Karpat ana arı özellikleri genel olarak bu şekildedir. Bu özellikler sayesinde yapıları oldukça kuvvetlidir.

Karpat ekotipi Ana Arısı

Karpat ana arı uysallık bakımından incelendiği zaman en uysal arı ırkları arasında yer almaktadır. Karpat ana arıların saldırganlık seviyeleri neredeyse sıfırdır. Soğuğa dayanıklılığı pek fazla değildir. Sıcak ve ılıman iklimde daha verimli çalışırlar. Ancak aralarında soğuğa dayanıklı olanları da mevcuttur. Oğul eğilimi orta seviyede seyreder. Kafkas arılarına göre daha yüksek oğul eğilimine sahiptir. Ancak diğer arılarla hemen hemen aynı seviyededir. Dil uzunlukları 7.0’a yakındır. Rusya koşulları göz önüne alındığı zaman Karpat arıları yıllık 20 ile 50 kg arasında bal yapmaktadırlar. Karpat ana arı bal tüketimi oldukça az yapmaktadır.

Karpat Ekotipi Ana Arı

Karpat Arı Irkı ile Çalışmak

Karpat ana arı Sıcak ve soğuk bölgelere çok güzel adapte olmus bir ırktır,bilindiği üzere rusya,dunyanın en soğuk ülkelerinden birisidir,O bölge kosullarına uyum sağlayan bu ırk ,türkiyenin her bölgesinde sıkıntısız işlem yapar.Bu arılar yüksek rakımlı bölgelerde daha verimli olarak çalışmaktadırlar. Gelişme özellikleri son derece iyi olan bu arıların anası günde 2000’den fazla yumurta bırakmaktadır. Karpat arı ırkı ile çalışılacaksa kolonilerin koyulacağı yer oldukça önem arz etmektedir.

Ana Arı Ya Da Kraliçe Arı

Ömürleri en fazla 4 yıl olan ana arılar her kovanda bir tane bulunurlar ve üreme görevi de onlara aittir. Ana arıları koloni içerisinde ayırt etmek kolaydır. Çünkü diğer arılara göre daha parlak renkleri vardır ve boyları daha uzundur. Ana arı kovan içerisindeki düzeni sağlar.

Ana Arı Değiştirme Zamanı Ne Zamandır?

Kovanlarda bulunan ana arıların belirli zaman aralıklarıyla değiştirilmesi gerekmektedir. Farklı sebeplerden ötürü bu değişiklik yapılmaktadır. Bu sebeplerin ilki arı çoğaltmak amacıyla ana arı değişimidir. İlkbahar ayında kovan bakımı yapılacağı zaman arı sayısının çok fazla arttığı görülecektir.

Böyle bir durumda arıları ikiye veya arı sayısına göre üçe bölmek gerekecektir. Bu şekilde bölme yapıldığı zaman ana arı yetersiz kalacaktır. Hazır çiftleşmiş ana arı alınıp bölünen kovanlara koyularak işlem gerçekleşmiş olacaktır. İkincisi ise yaşlı ana arıların değiştirilmesidir.

Ana arıların verimli olduğu dönem 2-3 yıldır. 3 yıldan sonra ana arıların değiştirilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla yapılacak olan bir değişim ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleştirilmelidir. Yaşlı ana arıyı değişim yapmadan iki veya üç gün önce öldürerek kovana ana arısız kalındığı hissi verilebilir. Buradaki amaç yeni ana arıyı kovandaki diğer arıların kısa bir sürede kabul etmesidir.

Ana arı bir kafes içerisinde kovanın içerisine konmaktadır. İki gün geçtikten sonra kafesin kek kısmı işçi arılar tarafından açılır. Böylece ana arı kovan tarafından kabul görmüş olacaktır. Bu yeni ana arı eski anaya göre daha fazla yumurta atarak sezona daha güçlü bir başlangıç yapma şansı verecektir. Karpat ana arı için bir değişiklik yapılırken bu işlemler aynı şekilde uygulanabilir.

Arıcılık Nedir?

Arıcılık, bitkisel kaynakları, arıyı ve emeği bir araya getirerek bal, polen, propolis ve arı sütü gibi gıda maddeleri ile oğul, ana arı ve paket arı gibi canlı malzemelerin üretilmesini sağlayan bir iş koludur. Arıcılığın tarihine bakıldığı zaman oldukça eski olduğu görülmektedir.

Ancak arıcılık teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelişmeye son yüzyıllarda başlamıştır. Arıcılık ülkemizde bir gelenek olarak yapılmakta ve önemli bir piyasa oluşturmaktadır. Ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Türkiye’de bal üretimi yıllık olarak yaklaşık 66 bin tondur. Bu rakam Türkiye’de arıcılığa önem verildiğinin bir göstergesidir.

Arıcılık Türleri Nelerdir?

Arıcılık iki tür de yapılmaktadır. İlki gezgin arıcılıktır. Gezgin arıcılık, bitkilerin çiçeklenme dönemlerine göre ve kış aylarında arıları korumak için kovanların uygun iklime konumlanması olarak tanımlanabilir. Gezgin arıcılıkta geleneksel yöntemler yerine bilimsel yöntemler kullanılır.

Bundan dolayı verimlilik maksimum düzeydedir. Genel olarak taşıma işlemi kış dönemine kadar çiçek olan yerlere gitmek kış aylarında ise kışın daha hafif olduğu yerlere gitmek şeklindedir. İkincisi ise sabit arıcılıktır. Sabit arıcılık, kolonilerin yeri yasal olarak belirlenmiştir. Ayrıca koloniler bulundukları yerde en az 1 sene kalmak zorundadır. Genel olarak ailenin bal ihtiyacını karşılamak için kullanılan yöntemdir. Karpat ana arı gezgin arıcılık kullanılırsa sabit arıcılığa göre daha verimli olacaktır.

Arıcılık İçin Bilinmesi Gereken En Temel Bilgiler

 • Seçilen arının ırkı bulunulan bölgeye göre olmalıdır.
 • Arı yetiştiriciliği yapılacaksa kolonilerin koyulacağı yer özenli bir şekilde seçilmelidir.
 • Tüm işlemler kayıt altına alınarak yapılmalıdır.
 • Seçilen alanın çevresinde su kaynağı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Seçilen alanın çevresinde zehirli atık bulunmaması gerekir.

Bu temel bilgileri bilmek arıların tanınması açısından da oldukça önemlidir. Örneğin karpat ana arı özellikleri bilinip ona göre konumlandırılırsa daha fazla bal üretimi yapabilir.

Arının Oğul Vermesi Nasıl Engellenir?

Öncelikli olarak arının oğul vermesine neden olan faktörler araştırılmalıdır. Bu faktörlerin başında gelen kovanın küçük ve havasız olmasıdır. Bu durumda yapılacak olan oğul vermeye hazırlanan arı kovanının içerisini genişletmek ve rahatlatmaktır. Kovanın içerisinde bulunan eski ve yavrulu petekler alınarak rahatlama işlemi sağlanmış olur. Yavrulu petekler güçlendirilmesi istenen kovanların içerisine konabilir. Bu şekilde alınan petekler yerine içerisi boş olan petekler konabilir. Kovan da bulunan uçma deliğini arının rahat bir şekilde girip çıkacağı şekilde genişletmekte işe yaramaktadır.

Arı kovanları aralıklı veya kapalı bir ortamda değilse açık kalan kovanları üzeri güneşten etkilenmemesi için kapatılmalıdır. Arı kovanlarının rengi beyaz olmalıdır. Çünkü beyaz renk güneş ışıklarından çok daha az etkilenecektir. Bu da arıların sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Bazı arı ırkları oğul vermeye son derece müsaittirler. Bu nedenle arı seçimi yapılırken bulunulan bölgeye uygun seçim yapılması gerekmektedir. Ana arının oğul vermeye uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Karpat ana arı oğul verme seviyesi son derece normal bir şekildedir.

4 Yorum

Görüşmeyi Başlat
Nasıl Yardımcı Olabilirim size ?
Merhaba Hoşgeldiniz
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?