Etiket: Arı Hastalıkları ile Mücadele

  • Amerikan Yavru Çürüklüğü

    Amerikan Yavru Çürüklüğü Amerikan yavru çürüklüğü, tüm dünyada en çok korkulan arı hastalıklardandır. Bal arısı Apis mellifera ve diğer Apis türlerinde hastalık yapmaktadır. Çok bulaşıcı olup kolonileri öldürmektedir. Aynı arılık içindeki diğer kolonilere bulaşmasının yanı sıra yakındaki diğer arılıklara da yayılmaktadır. Paenibacillus larvae sporları bir enfekte larvada bir milyondan fazla spor üretmektedir. Paenibacillus larvae subsp.
  • Arı Hastalıkları

    Arı Hastalıkları Arıcılık, dünyada yaygın şekilde yapılmakta ve tarımsal amaçlı çalışmalar içinde her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Ülkemiz uygun iklimi ve zengin bitki örtüsü ile arıcılığa çok elverişlidir. Toplumumuz arıcılığa ve bala özel bir önem vermektedir. Anadolu’da arıcılık faaliyetlerinin çok eski tarihlerde başlamış olması bunukanıtlmaktadır. Dünyadaki bal arısı kolonisi sayısı bakımından önemli ülkelerdendir.