Paket Arıcılık ve Önemi

Paket Arıcılık Ve Önemi

Paket arı  üretimi, iklim farklılığı olan ülkelerde ılıman bölge arıcılarının bal arısı kolonilerinden belirli ağırlıkta ürettikleri arı populasyonlarını peteksiz olarak özel kutular içerisinde soğuk bölge arıcılarına göndermeleri ile geliştirilen bir arıcılık sistemidir. Bu anlayış ve çabalar sonucunda ABD’de kuzey ile güney arasındaki iklim farklılığı Paket Arıcılık adı verilen arıcılık yönteminin doğmasına neden olmuştur. Paket arıcılık günümüzde Amerika,  Avustralya veRusya gibi birçok ülkede yaygın olarak yapılmaktadır.

Paket Arı

Paket Arı

Bu ülkelerde arıcılığa yeni başlayan, arı kolonilerini desteklemek isteyen veya soğuk bölgelerdeki arı üreticileri paket arısı satın alarak yeni sezona girmeyi tercih etmektedirler . Bunun sonucunda kuzeyliler bal üreticisi, güneyliler ise kuzeylilere arısatan üretici konumuna gelmiştir. Böylece kuzeyli üretici hiçbir risk almadan yüksek bal geliri elde edebildiği gibi güneyli üreticide yıl boyu arı üretebilecek iklime sahip olduğundan yüksek gelir olanağı elde etmiş bulunmaktadır .Bu nedenle Güney Amerika’da arıcılar, yılda bal ve diğer arı ürünlerinden elde ettikleri gelirden daha fazlasını Kuzey bölgelerdeki arıcılara paket arı üreterek sağlamaktadırlar. Bu açıdan bu sistemin uygulandığı ülkelerde arıcılık önemli bir iş kolu haline gelerek ülkelerin ekonomisine daha fazla katkı getirmektedir.

Kışı sert geçen bölgelerde ilkbaharda yeni koloni satınalma ile kolonileri kışlatma arasındaki avantaj ve dezavantajlar ele alındığında kolonilerin ölüm riski, kışlatma bakımının maliyeti,ekipmanın amortismanı, işgücü kaybı gibi dezavantajlar nedeniyle üreticiler kışa girişte arılarını öldürmekte veya kışı ılıman geçen yörelerdeki arıcılara satmaktadır. İlkbaharda ise iklimin çok daha uygun olduğu güney bölgelerinden paket arı satın alınarak bu işlem her sezon tekrarlanmaktadır. O yörelerde bal hasatından sonra kolonilere yapılacak bakım, besleme, ilaçlama ve kışın kolonilerin bal tüketimlerinin parasal karşılıklarının toplamı ilkbaharda yenibir koloni paket arı satın almaktan daha fazla olmaktadır.

Ana arı fiyatları

Paket arıcılık fiyatları

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir