Arı Hastalıkları

Arı Hastalıkları

Arıcılık, dünyada yaygın şekilde yapılmakta ve tarımsal amaçlı çalışmalar içinde her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Ülkemiz uygun iklimi ve zengin bitki örtüsü ile arıcılığa çok elverişlidir.
Toplumumuz arıcılığa ve bala özel bir önem vermektedir. Anadolu’da arıcılık faaliyetlerinin çok eski tarihlerde başlamış olması bunukanıtlmaktadır.
Dünyadaki bal arısı kolonisi sayısı bakımından önemli ülkelerdendir. Koloni başına bal verimi yaklaşık 15.9 kg düzeyindedir.
Modern arıcılık faaliyeti yapan ülkelerdeki koloni başına bal verimiAvustralya’da 74 kg, Kanada’da 57 kg, Amerika’da 33 kilogramdır.Bu durum modern arıcılık, bal üretimi ve arı hastalıklarıyla tedavi konusunda arıcılar, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri vebiyologların çok daha fazla çalışmaları gerektiğini göstermektedir.

Sağlıklı Bir Arı

                                                                       Sağlıklı Bir Arı

Arıcılığın geleneksel üretimden modern üretimi geçmesi ile
dünya arı varlığında hızlı bir artış meydana gelmiştir. Arı koloni sayısının artışının yanında ana arı üretimindeki aksaklıklar, ana arı
satışlarındaki denetimsizlik, arıların ülkeler arasında alınıp satılması,gezginci arıcılığın artması, sanayinin gelişmesi, arıcılık yapılan
alanlarda meydana gelen daralmalar, zirai ilaçlamalar nedeniyle pestisidlerin yaygın olarak kullanılması arıcılık sektöründe
problemlerin çoğalmasına neden olmuştur. Bu etkilerden bazıları kısmen etkili olurken son yıllarda gittikçe daha fazla öneme sahip olan küresel ısınma ile arıcılık başka bir tehdite maruz kalmıştır.

amerikan yavru cürüklüğü

Arı hastalıkları, son yıllarda gittikçe daha fazla öneme sahip olmaya başlamıştır. Ülkemiz, 1976 yılına kadar varroa parazitini tanımazken parazit arıcılığımızın en önemli problemi haline gelmiştir.Buna benzer durum birçok ülkede meydana gelmektedir.Burda Arıcılara Ve Veteriner Hekimlere Cok büyük İş  düşüyor.Arı Hastalıklarını bilmek öğrenmek ve ögrendiklerini Uygulamak ,Arılığımızın Daha Saglık Koloni Olmasına Etken Yaratır.Baslıca Arı Hastalıkları Kategorimizden Arı Hastalıkları ve Tedavi yöntemleri ile ilgili Bilgi Sahibi Olabilirsiniz.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir